Infofinanciar > Opinii > Cinci pași pentru a-ți recupera eficient creanțele
Opinii

Cinci pași pentru a-ți recupera eficient creanțele

Dinu Maria Cristina, avocatul titular al Cabinetului Dinulawyers, sursă foto arhiva personală
Dinu Maria Cristina, avocatul titular al Cabinetului Dinulawyers, sursă foto arhiva personală

Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor.

Problema facturilor neîncasate este inevitabilă în activitatea oricărui business, indiferent de domeniul de activitate. Ceea ce poate face diferența între o creanță recuperată și una imposibil de recuperat, este strategia adoptată de antreprenor în gestionarea creanțelor neîncasate.

În cele ce urmează, vă propunem 5 pași pentru a vă crește șansele de recuperare a creanțelor:

1. Faceți o minimă verificare a bonității partenerului de afaceri

Înainte de începerea oricărei relații comerciale, este de recomandat să faceți o verificare a firmei partenere, pentru a putea identifica eventualele probleme financiare cu care aceasta se confruntă și care vor afecta negativ relația dvs. comercială.

Aveți la îndemâna o serie de platforme în acest sens (portalul instanțelor de judecată –informații privind dosarele de pe rolul instanțelor de judecată în care partenerul este parte, mfinante – informații cu privire la datele financiare, anaf.ro/restante –obligațiile fiscale restante, buletinul procedurilor de insolvență – informații privind deschiderea insolvenței împotriva societății partenere, centrala incidentelor de plăți – incidentele de plăți aferente biletelor la ordin si cecurilor emise in ultimii 7 ani, etc).

2. Asigurați-vă că dețineți documente justificative pentru creanță

Încheiați un contract cu partenerul de afaceri în cuprinsul căruia să identificați cel puțin: obiectul contractului (produsele/serviciile/lucrările care urmează sa fie livrate/prestate/executate), modalitatea de executare și prețul contractului sau modul de stabilire al acestuia.

Emiteți facturi pentru serviciile/produsele/lucrările prestate/livrate/executate, pe care transmiteți-le partenerului într-o modalitate care se poate proba (de exemplu, prin e-mail, prin curierat/posta romana).

!O recomandare de mare ajutor în eventualitatea unui litigiu de recuperare a creanței, este ca facturile emise să fie semnate de primire de către reprezentantul societății partenere. Știm că acest lucru nu se mai practică de ani de zile în relațiile comerciale, însă este extrem de utilă o astfel de factură semnată într-un litigiu, întrucât se prezumă că factura a fost acceptată la plată.

3. Monitorizați în mod periodic partenerii de afaceri

Verificarea bonității ar trebui făcută periodic, însă devine extrem de importantă în momentul în care încep să apară primele semnale de alarmă (ex: se fac plăți parțiale cu întârzieri mari, nu mai reușiți să dați de partener, nu vi se mai răspunde la e-mailuri/telefon, încep sa se acumuleze restanțe din ce în ce mai mari, etc.).

Este necesar sa aveți o imagine cât mai completă asupra situației societății partenere pentru a vă limita pierderile și a nu scăpa de sub control cuantumul creanțelor neîncasate.

De asemenea, în funcție de rezultatele obținute prin accesarea platformelor menționate la punctul 1, va trebui să luați toate măsurile care se impun, cât mai rapid posibil.

4. Nu amânați acționarea în justiție

Dacă observați că societatea parteneră doar trage de timp și vă amână în mod constant plata facturilor, luați masurile necesare și acționați-o în justiție din timp, pentru a evita intrarea acesteia în insolvență.

Aveți la îndemâna o serie de instrumente judiciare pentru recuperarea creanțelor (cererea de valoare redusă, ordonanța de plată, acțiunea de drept comun), alegerea procedurii potrivite fiind diferită în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte.

5. Dacă îl aduceți la negocieri, constituiți-vă garanții suplimentare

În situația în care societatea parteneră vă solicită o eșalonare a debitului, sau vă promite că va face plata dacă renunțați la demersurile din justiție, este momentul să vă constituiți garanții suplimentare ale creanței și să renegociați condițiile colaborării.

Exemple de garanții suplimentare pe care le puteți solicita și care constituie titluri executorii (pot fi puse direct în executare):
• emiterea de bilete la ordin / file cec;
• încheierea unei tranzacții notariale;
• semnarea la notar a unui contract de ipoteca sau de gaj;
• încheierea unui contract de fidejusiune, mai precis un contract prin care administratorul societății partenere/terță persoană se obligă cu patrimoniul personal să plătească creanța, daca aceasta nu va fi achitată de societate în condițiile agreate;
• avalizarea unor bilete la ordin de administratorul societății – prin această avalizare, administratorul va răspunde cu bunurile personale pentru plata creanței.

Particularitățile fiecărui caz de creanță neîncasată diferă, tocmai din acest motiv adaptarea pașilor și adoptarea celei mai bune strategii pentru recuperarea debitului dvs. trebuie să aibă la bază o analiză detaliată a cazului de către un specialist.

Despre autor

Dinu Maria Cristina, avocatul titular al Cabinetului Dinulawyers și membru în cadrul Baroului București, are o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic. În tot acest timp a acordat consultanță, a reprezentat și asistat cu succes în fața instanțelor de judecată, atât persoane fizice cât și persoane juridice, în litigii de drept civil, dreptul familiei, contencios administrativ, recuperări creanțe, executări silite, insolvență, achiziții publice și dreptul muncii.
Începând cu anul 2021, Dinu Maria Cristina a obținut calitatea de practician în insolvență definitiv, fiind membru al Uniunii Practicienilor în Insolvență din România și titular al Cabinetul Individual de Insolvență Dinu Maria Cristina.