Infofinanciar > Info > Bani de la stat pentru studenți! Despre ce program este vorba și cine poate beneficia
Info

Bani de la stat pentru studenți! Despre ce program este vorba și cine poate beneficia

studenți străini România (sursă foto: G4Media)
sursa foto arhiva companiei

Este vorba despre programul „Primul student din familie”. Acesta face parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Universitar (PNRAU), prevăzut în Legea învățământului superior nr. 199/2023, și este finanțat printr-un apel competitiv de proiecte din cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 și din bugetul de stat.

Acesta presupune subvenții în valoare de 330 lei/lună, pe o perioadă de min. 12 luni și max. 24 luni. Bugetul total alocat apelurilor de proiecte este de 50.000.000 euro.

Criterii de acordare

Criteriile prioritare de acordare a sprijinului pentru facilitarea tranziției la studiile universitare și a subvenției pentru elevi din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, vizează cel puțin una dintre următoarele situații:

a) elevi care provin din familii cu părinți fără studii superioare;

b) elevi de etnie roma;

c) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

d) elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă“, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

e) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

f) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

h) elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului, potrivit Știripesurse.ro.