Infofinanciar > Info > Anunț făcut de Casa Națională de Pensii! Situații în care pensionarii rămân fără bani
Info

Anunț făcut de Casa Națională de Pensii! Situații în care pensionarii rămân fără bani

Pensii - sursa foto - cursdeguvernare.ro
sursa foto - cursdeguvernare.ro

Pensionarii pot rămâne fără venituri, conform unor informații publicate de Casa Națională de Pensii. Ce situații trebuie să evite pensionarii?

Pot rămâne fără venituri cei care beneficiază de pensie anticipată şi realizează venituri pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie, cu excepția consilierilor locali sau județeni. Pensionarii care primesc pensie de invaliditate însă nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă pot rămâne, de asemenea, fără pensie. În aceeaşi situaţie sunt şi copii care primesc pensie de urmaş, soțul supraviețuitor, beneficiar al pensiei de urmaș, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, potrivit RomâniaTv.

Românii care sunt încadrați în gradul III de invaliditate, în cazul în care realizează venituri în baza unui contract de muncă, raport de serviciu, contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil sau desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, depășesc jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv, rămân fără pensie.

Pensionarii militari

Totodată, legea din România zice și că pensionarii militari, rechemaţi în cadrele permanente, li se anulează dreptul la pensia acordată. Conform prevederilor art. VI din Decretul nr. 971/1968, dispoziţiile art. 47, în redactarea dată de acest decret, se aplică cu începere de la data de 1 ianuarie 1969. Astfel, pierd dreptul la pensie cei care: a) şi-au provocat o invaliditate în mod voit, în vederea obţinerii unui drept la pensie, dar numai în ceea ce priveşte dreptul la pensie decurgând din această invaliditate; b) au fost condamnaţi pentru uciderea sau cauzarea unei invalidităţi susţinătorului,

În situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, care își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârstă de 26 de ani, dacă nu face dovadă continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

 Pentru însoțitorul pensionarului de invaliditate încadrat în gradul I de invaliditate plata indemnizației se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituție de asistență socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigura supraveghere și îngrijire permanente, cu excepția situațiilor în care pensionarul este nevăzător.

 Suspendarea plății pensiei și/sau a indemnizației pentru însoțitor se poate face și la cererea pensionarului, situație în care suspendarea plății se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.