Infofinanciar > Info > Veste mare pentru angajații români. Aceste salarii cresc cu 10%
Info

Veste mare pentru angajații români. Aceste salarii cresc cu 10%

Salariile mai multor categorii de angajați se vor majora de la data de 1 iunie 2023. Bugetarii din anexa VIII a Legii Salarizării vor beneficia de majorări ale pachetului salarial. Astfel, veniturile de bază al personalului ce ocupă funcții publice se stabilesc, de la 1 iunie 2023, la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022. Ordonanța a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. 

Prin Ordonanța de Urgență nr. 168/2022, s-a stabilit că, începând cu dara de 1 ianuarie 2023 cuantumul salariilor de bază și al soldelor de funcție să se majoreze cu 10 procente față de nivelul acordat în luna decembrie a anului precedent, fără a depăși însă valoarea nominală stabilită pentru anul 2022. 

Ordonanța se abate în practică de la prevederile Legii 153, care prevăd că, începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcție, salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare ar fi trebuit să fie calculate prin împărțirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la coeficienții prevăzuți în anexele I-VIII la Legea 153. 

S-a stabilit modificarea Ordonanței de Urgență 

S-a decis modificarea OUG 168 prin OUG nr. 45/2023, care a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Personalul bugetar din categoria (anexa VIII) „Administrație” va fi plătit de acum înainte la cuantumul stabilit prin Legea 153 pentru anul 2022, începând cu 1 iunie 2023. 

Astfel, „Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute la Anexa nr.VIII Familia ocupațională de funcții bugetare „ADMINISTRAŢIE” din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022. 

Având în vedere constrângerile fiscal-bugetare din anul 2023, s-a optat într-o primă fază pentru stabilirea salariilor de bază prevăzute de lege la nivelul anului 2022 pentru personalul încadrat conform Anexei nr. VIII la Legea-cadru, deoarece categoriile de personal prevăzute în această anexă se regăsesc în toate domeniile de activitate bugetară, de exemplu TESA din sănătate și personalul nedidactic din învățământ. 

Prin urmare, de prevederile acestei ordonanțe de urgență a Guvernului beneficiază și celelalte domenii de activitate bugetară, având în vedere că personalul încadrat pe funcții comune, cât și pe cele din alte unități de subordonare centrală și locală, au salarizarea reglementată în această anexă”, se arată în textul legii. 

Se vrea echilibrarea sectorului bugetar 

„Măsura era necesară pentru evitarea apariției unor noi dezechilibre în sectorul bugetar, în contextul elaborării unei noi legi a salarizării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, act normativ care vizează eliminarea inechităților și instituirea unui sistem de stimulare a performanței”, prevede comunicatul de presă prin care ministerul a anunțat adoptarea măsurii. 

În plus, ministrul Muncii, Marius-Constantin Budăi, a anunțat pe data de 26 mai, vinerea trecută, că Ordonanța de Urgență prin care salariile pentru funcțiile comune din administrație se aduc la nivelul prevăzut în grila aferentă anului 2022 a fost adoptată de către Guvern și va apărea în curând în Monitorul Oficial. 

Astfel, prin modificările aduse la Ordonanța de Urgență se vizează majorarea pachetului salarial cu 10 puncte procentuale pentru cadrele nedidactice din Educație. Salariile nete ale angajaților pe posturile de fochiști, femei de serviciu și paznici se vor majora cu 150 de lei, potrivit Antena 3.