Infofinanciar > Esential > Ghid practic (49): Cum te poți transfera la un alt liceu
Esential

Ghid practic (49): Cum te poți transfera la un alt liceu

Cum-te-poti-transfera-la-un-alt-liceu

Anul școlar preuniversitar va începe în curând. În urma rezultatelor repartiției de la Evaluarea Națională din 2023 există însă numeroși elevi nemulțumiți. Aceștia se pot transfera la un al liceu în anumite condiții.

Legea învățământului preuniversitar dă elevilor posibilitatea de a se transfera la un alt liceu. Există însă mai multe condiții care trebuie îndeplinite. Prima dintre ele este că mutarea elevului nu poate fi realizată în clasa a IX-a.

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar prevede însă o excepție. Astfel, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar și în vacanțe doar în situații medicale deosebite. Pentru aceasta este necesar avizul comisiei medicale județene sau a municipiului București. Dar și ca media lor de admitere să fie cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul.

Aceleași condiții se aplică și în cazul în învățământului profesional cu durata de 3 ani.

O altă excepție când elevii se pot transfera la un alt liceu este schimbarea domiciliului părinților în altă localitate. Regula se aplică și la mutarea în alt sector al municipiului București.

Când te poți transfera la un alt liceu

Practic, mutarea poate fi realizată doar începând din clasa a X-a și până la finalul liceului.

Elevii se pot transfera la un alt liceu însă doar în funcție de media obținută. Mai precis: „dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul”. Aceeași regulă se aplică și în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani.

În toate cazurile, mutarea se poate face doar în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege.

Elevii care se mută în clasele cu predare intensivă sau bilingvă trebuie să dea examene de evaluare a diferențelor curriculare. Totodată, vor trebui să susțină un test de verificare a competențelor lingvistice.

Cum te poți muta de la profesional la liceal

Elevii se pot transfera și de la învățământul profesional la cel liceal și viceversa. Astfel, elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a se pot muta doar în aceeași clasă.

În cazul transferului de la profesional la liceal, condiția este ca media din ultimul an să fie cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. În cazul transferului de la liceal la profesional, condiția este susținerea examenelor de diferență. Totodată, trebuie respectată limita efectivului de 30 de elevi la clasă.

Există însă și alte condiții prevăzute. Astfel, elevii care au finalizat clasa a IX-a învățământ profesional se pot transfera doar în clasa a IX-a la liceal. Cu respectarea mediei de admitere la profilul și specializarea la care solicită transferul.

Similar, elevii care au finalizat clasa a X-a profesional se pot transfera în clasa a X-a liceal. Cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea examenelor de diferență.

Când se dau examenele de diferență

Dacă transferul la un alt liceu presupune schimbarea profilului, a specializării sau a domeniului, sunt necesare examene de diferență.

Disciplinele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun. Dar și în curriculumul diferențiat al clasei la care se face transferul și care nu au fost studiate de candidat.

Examenele se susțin separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Acestea sunt planificate, de regulă, în perioada vacanțelor școlare, conform avocat.net.